صفحه بایگانی دسته

نویسندگان

لقمه های راز

این دهان بستی دهانی باز شد تا خورندۀ لقمه‌های راز شد لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خوان آسمانی کن شتاب گر تو این انبان ز نان خالی کنی پر ز گوهرهای اجلالی کنی طفل…
ادامه مطلب ...

اهل پیکانیم ما

اهل پیکانیم ما دهی از جنس کویر مردمی مؤمن و عاقل و دلیر از جوانان و زنان ،کودک و پیر آسمانش همه آبی و قشنگ و زمینش فرشی از عشق و رنگ که صفا می بخشد و روان میسازد به دل و…
ادامه مطلب ...