صفحه بایگانی دسته

نویسندگان

بزرگی استاد غالب بر خردسالی دانش آموز-خاطره ای از معلم ریاضی رسول سعادت

همونطور که از اسم "معلم" پیداست  به معنای تعلیم دهنده و آموزش دهنده است ، بعضی از معلمین نسبت به تعریفی که از علم و عالم دارند ، بذر علم مکتوب در کتب درسی را در سرزمین ذهن میکارن،…
ادامه مطلب ...

قانون بانکداری اسلامی طبق احکام ثانویه اسلام و مورد تایید فقهای شورای نگهبان است

در جلسه ای آیت الله امامی کاشانی را در قم دعوت کرده بودند ؛ دهه ۷۰ بود ؛ ایشان عضو فقهای شورای نگهبان بودند بعد از جلسه ، خصوصی از ایشان پرسیدم: "قضیه ی بانکها چه بود؟" ایشان…
ادامه مطلب ...

روزی که مرحوم آیه الله حائری حاج آقا جعفری را مجبور کردند برای نماز عید قربان امامت کنند. .

خاطره های شیرین (۲۹) در سالهای ۸۸ تا ۹۴ که در نهاد نمایندگی دانشگاه تهران بودم ، توفیقی دست داد که در سالهای ۹۳ و ۹۴ صبح های پنجشنبه در خدمت مرحوم آیت الله حائری شیرازی باشم ، از…
ادامه مطلب ...