صفحه بایگانی دسته

شاعران

بشارت ظهور

بشارت ظهور بهجت دلهای عشاق جهان فرموده است حضرت مهدی همیشه در دل ما بوده است عشق مهدی در دل عاشق همانا مهدی است جلوه ای از للتی اقوم همانا یَهدی است این حضور اوست گرچه نیست…
ادامه مطلب ...