ما گریه میکنیم…

دنیا چو کوفه ،کوفی فراوان،آقا مدد کن گرچه حسین نیست،شمر ولی هست،اقا نظر کن آقا بیا ولی،هیهات اگر تو هم،تکیه به ما کنی چون جد خود حسین،ای وای اگر تو هم،بر ما حساب کنی ما هم به…
ادامه مطلب ...

شورا و جوان بی پول

با خودم گفتم ببینم کدخدا کدخدا،شورا،نه اصلا گو خدا من برایش دلربایی می کنم دست بوسی پای بوسی می کنم پاچه هایش خوب خواری میکنم من چه باکم، گریه زاری میکنم تا به لطفش یک نگه بر…
ادامه مطلب ...

عشق مرگناک

میدونستم حاصل این عشق جز تباهی و حتی مرگ نیست، اما باید می گرفتمش، جلوتر رفتم و از پدر خواندش خواستگاریش کردم شرایط سخت و عجیبی گذاشت واقعاً این قیمت گزافی برای این عشق بود، اما…
ادامه مطلب ...