لقمه های راز

این دهان بستی دهانی باز شد تا خورندۀ لقمه‌های راز شد لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خوان آسمانی کن شتاب گر تو این انبان ز نان خالی کنی پر ز گوهرهای اجلالی کنی طفل…
ادامه مطلب ...

نفس واحد

من نه عارف نه پیشه ام شعر است من نه عاشق که ریشه ام فکر است من نه دلداده مسلمانی بس هیاهو که اندر این ذکر است من ز بود جهان ،موجودی تو گمان بر ،که منشا جودی من نه من،…
ادامه مطلب ...

“پیکان” از ثبت در نقشه های یکصد سال قبل تا حذف از نقشه های حال حاضر

"بنام یزدان پاک" 🔵"پیکان" از ثبت در نقشه های یکصد سال قبل تا حذف از نقشه های حال حاضر 🔻در نقشه های جغرافیایی به جا مانده از حدود یک قرن پیش ،که ایران به لحاظ تقسیمات…
ادامه مطلب ...