#پیکومشهرگردی

‍ #پیکوم گردی   پیکوم شهر در گذر روزگار   این بخش خانه حاج نصرالله.   یکی از عمارتهای قدیمی موجود در پیکوم شهر که خوشبختانه تا به امروز بافت وهویت اصلی ان حفظ شده…
ادامه مطلب ...

سالروز تاسیس سپاه پاسداران بر همه پاسداران سبز پوش و جان برکف پیکومشهری مبارک

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 🔹پیام تبریک رسانه پیکومشهر بمناسبت دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سپاه پاسداران  خدمت برادران عزیز پاسدار پیکوم شهری #سردار_پاسدار_قاسم_مهدوی_نیا (قاسم حقیری)…
ادامه مطلب ...