مرد میدان

.۱-@مرد میدان که چهل سال عزیز جان بود خالق فرصت بی سابقه در بحران بود ۲-@مالک اشتر امروز برای رهبر تیز هوش و متفکر شرف هر سنگر ۳-@معتقد بود "ولی" خیمه ی پیغمبر ما است "مکتب و…
ادامه مطلب ...

خاطره حاج آقا جعفری از تواضع و محبت مرحوم دکتر جواد اژه ای

از دوران قبل از انقلاب با خانواده ی اژه ای آشنا بودم ؛ مسجد امام علی واقع در سبزه میدان اصفهان پدرشان مرحوم شیخ علی محمد اژه ای نماز می خواندند پس از ارتحال ایشان شهید حادثه هفتم…
ادامه مطلب ...