صفحه بایگانی دسته

حجت الاسلام غلامحسین جعفری

شعر و سرود با گویش پیکومی از حجت الاسلام غلامحسین جعفری درباره حرمهای اهلبیت و انتخابات

به نام خودا شعرواتمن مالی سختو شعر گفتن به گویش محلی-پیکومی واقعا عشق و علاقه خاصی نیاز داره که بیشتر گفتن ازش لازم نیست. سرود و شعر با گویش پیکومی از حجت الاسلام علامحسین…
ادامه مطلب ...

حاج قاسم عزیز

حاج قاسم استقامت داشته صبر او صد متر قامت داشته بارها در جبهه ها گشته شهید دغدغه صحت ، سلامت داشته امنیت بهر خلایق آرزوش واقعا مشی عدالت داشته ما گرفتاریم در این نفس خود او…
ادامه مطلب ...