صفحه آرشیو

رسول سلیمانی

ما گریه میکنیم…

دنیا چو کوفه ،کوفی فراوان،آقا مدد کن گرچه حسین نیست،شمر ولی هست،اقا نظر کن آقا بیا ولی،هیهات اگر تو هم،تکیه به ما کنی چون جد خود حسین،ای وای اگر تو هم،بر ما حساب کنی ما هم به…
ادامه مطلب ...

عشق مرگناک

میدونستم حاصل این عشق جز تباهی و حتی مرگ نیست، اما باید می گرفتمش، جلوتر رفتم و از پدر خواندش خواستگاریش کردم شرایط سخت و عجیبی گذاشت واقعاً این قیمت گزافی برای این عشق بود، اما…
ادامه مطلب ...

رهایی

آی مردم همگی گوش کنید مژده دارم همگی گوش شوید از زن و مرد و جوان و اطفال پیرزن یا پیرمرد گوش کنید هرچه دارید و ندارید همگی وابنهید نیست لازم نکند باز گره ، وا بنهید دل…
ادامه مطلب ...