تغییر نسل ،تغییرفکر،تغییرجامعه

شاید آن روزی که مقاله ی آوار برداری ذهنی و درماندگی آموخته شده را پیش دکتر زارع شرح می دادم و از تحقیقات زمینه ای دکتر سیلیگمن به عنوان سند استفاده می کردم تا این حد به این فکر نمی کردم که آموزش و پرورش ضعیف چقدر نبودنش برای جامعه مفید است واین در حالی است که جوامع پیشرو و صنعتی به آموزش و پرورش را موتور حرکت جامعه در یک جغرافیای وسیع می دانند .نسل پویا و خلاق از دوران دبستان و پیش از دبستان شکل می گیرد و رشد می کند و بعد این تغییر در فکر و اندیشه باعث تغییر جامعه در تمام ابعاد وبخصوص تغییر در امید به زندگی و طول عمر می شود .حال همین ساختار را در چارت درماندگی آموخته شده بگذارید به همین میزان از کارکرد آموزش و پرورش کاسته می شود و تبع آن از امید به زندگی و پویایی و حتی طول عمر هم کاسته می شود .درماندگی آموخته شده را اولین بار دکتر سیلیگمن پدر روانشناسی مثبت معرفی کرد و خلاصه آن این است که شما به طور مثال با سه نسخه روی سه گروه کار می کنید .

گروه اول:نسخه ناتوانی

دراین گروه شما در سه دوره متوالی به دانش آموزان سوالاتی رامی دهید که ازانحام آن عاجز باشند .

گروه دوم:توانمندی

دراین گروه سوالات به صورت از ساده به مشکل طراحی می شود وبه دانش آموز در سه مرحله آزمون داده می شود .

گروه سوم :گروه خنثی

دراین گروه هیچ گونه آزمونی و آزمایشی در کارنیست و روند آموزشی به طور عادی ادامه می یابد .

بعد از پایان جلسات سه گانه یک آزمون ازتمام دانش آموزان سه گروه گرفته شد

سوالات آسان و برای همه یکسان بود .نتایج به دست آمده در دبستان ما به شرح ذیل است .

گروه ناتوانی آموخته شده :برگه هایا سفید و بدون جواب یا جواب ها غلط و یا نظرات شخصی

گروه دوم توانمندی :به تمام سوالات بالای ۹۰درصد جواب صحیح داده شده بود و برگه سفید نداشت.

گروه سوم :گروه خنثی به سوالات درحد متوسط و قابل قبول جواب داده شده بود .

نتیجه ما می توانیم نسل آینده را امروز دستکاری کنیم به طوریکه پویا منظم مستقل هم  فکر  نوع دوست بار آید ویا نه به او یاد دهیم تمام این نکات وداشته های مثبت یاد گرفتنی نیستند .

باتشکر علیرضا مداح پیکانی مدیر دبستان رسول جم .

 

Views: 68

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.