بدون شرح

چند ضرب المثل در اینجا می نویسم که هرکدام بی ارتباط با حال و هوای انتخابات،نیست .هرکس برداشت خودش را برداشت کند .بدون شرح

دوصد کرده چون نیم کردار نیست.

آب از سرچشمه خراب است.

آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

از حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

از کوزه همان تراود که در اوست.

عاقبت گرگ زاده گرگ شود.

از ماست که برماست.

آب که در یک جا ماند می گندد.

آتش از تخم چشمهایش زبانه می کشد.

آدم گنه کار از صورتش پیداست.

آب رفته برنمی گردد

دو صد من استخوان باید که صدمن بار بردارد.

بر سیه دل چه سود خواندن وعظ

اشک او مثل اشک تمساح می ریزد.

کار پاکان را قیاس از خود مگیر.

رای کفش دوز درباره کلاه غلط است.

بار کج به منزل نمی رسد.

حسنعلی جعفر

 

Views: 84

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.