صفحه بایگانی دسته

صادق کرمی پیکانی

محض دلسوزی

در دنیای آدم های بد تو همچنان خوب و دلسوز باش. دنیا عاقبت به کام ماست. آدم ها زود یادشان می رود کجا از جان برایشان مایه گذاشتی روزی که عزیزان خودش هم به یادش نبودند.…
ادامه مطلب ...