صفحه بایگانی دسته

صادق کرمی پیکانی

شعری برای ۴۹ شهید روستای پیکان و مسؤلان ریاست طلب بعد از آنها

فریادِ حمایت از دلِ تنگ زدند با سنگ به پای مردمِ لنگ زدند رفتند، ولی به رو نمی آوردند این جبهه نرفته ها دَم از جنگ زدند پی نوشت: عکس شهید عباس اکبری پیکانی که سه ماه بعد…
ادامه مطلب ...