صفحه بایگانی دسته

صادق کرمی پیکانی

محض دلسوزی

در دنیای آدم های بد تو همچنان خوب و دلسوز باش. دنیا عاقبت به کام ماست. آدم ها زود یادشان می رود کجا از جان برایشان مایه گذاشتی روزی که عزیزان خودش هم به یادش نبودند.…
ادامه مطلب ...

شعری برای ۴۹ شهید روستای پیکان و مسؤلان ریاست طلب بعد از آنها

فریادِ حمایت از دلِ تنگ زدند با سنگ به پای مردمِ لنگ زدند رفتند، ولی به رو نمی آوردند این جبهه نرفته ها دَم از جنگ زدند پی نوشت: عکس شهید عباس اکبری پیکانی که سه ماه بعد…
ادامه مطلب ...