شعر محمدعلی فاتحی به مناسبت میلاد امام رضا(ع)


شعر استاد محمدعلی فاتحی(شاعر)به مناسبت میلاد امام رضا(ع):

شهی که خاک درش بوسه گاه شاهان است
شهی که صحن وسرایش چو خور درخشان است

شهی که کشور ایران از او گرفته صفا
امام ثامن و ضامن شه خراسان است

شهی که در مه ذیقعده زد قدم به جهان
تولدش به جهان فخر دین و ایمان است

خدا به موسی جعفر عطا نموده گلی
که بوستان ولایت معطر از آن است

وجودیافت ز دامن،نجمه فخرزنان
که افتخار برآن برگزیده انسان است

به خاک طوس وطن کرد آن گل بی خار
که مقدم شرفش افتخار ایران است

به صبحدم که برآرد سراز افق خورشید
ادب به گنبدو آن بارگاه و ایوان است

به دور مرقد او صف کشیده خیل ملک
ستاده پیک خدا انتظار فرمان است

غریب طوس که مانده جدا ز جد و پدر
شهی که ضامن آهوی در بیابان است

بیا تو زائرمحزون بگیر حاجت خویش
رضا محب دل خسته و پریشان است

فدای جان تو ای حجت خدای جهان
توئیکه سایه تو بر سر محبان است

نصیب کن که شود فاتحی گدای درت
گدائی در تو رتبه بزرگان است

Views: 45

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.