صفحه آرشیو

1440

پیکان،۱۴۴۰

با سلام وارزوی سلامتی برای همشهریان بزرگوار پیکانی. چند سطر زیر با عنوان ،،پیکان ،فرصتها وچالشها تا افق 1440، ،گزیده ای از مقدمه مقاله ای به همین نام است که سال قبل وذیل سند چشم…
ادامه مطلب ...