حرف ما

پیکانی ها سایتی است که قصد دارد پیکان و پیکانی ها  را معرفی نماید و قدمی برای آبادانی و پیشرفت روستایی بردارد.

بی شک وحدت و یکپارچگی موجبات پیشرفت و سعادت هر جامعه انسانی خواهد شد.
اولویتهای فعالیت در این سایت:

+ محیط اختصاصی برای نویسندگان پیکانی
+ پایگاهی برای دریافت اطلاعات در مورد پیکان
+ فضایی برای درج و نشر نظرات پیکانی ها

+ محلی برای شناخت ظرفیتهای مختلف پیکان
+ راهی برای تلنگر و خود باوری پیکانیها
+معبری برای بکارگیری ظرفیتها در پیکان

+بازنشر محتواهای خوب تولید شده در کانالهای پیکان
+نجات محتواهای ناب از فرو رفتن در باتلاق پیام رسانها
+معرفی محیط های مجازی پیکانی ها

جهت ارتباط با ما میتوانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

Views: 7