صفحه آرشیو

پیکان جعفری

ماه ترین ماه

ماه ترین ماه مرا می‌برند جلوه الله مرا می‌برند ظلم نمودم به خودم بارها یاد خدا راه مرا می‌برند کندن از او دل، به خدا مشکل است هم دل و هم آه مرا می‌برند گوش کن انگار…
ادامه مطلب ...