صفحه آرشیو

“پیکان” از ثبت در نقشه های یکصد سال قبل تا حذف از نقشه های حال حاضر

“پیکان” از ثبت در نقشه های یکصد سال قبل تا حذف از نقشه های حال حاضر

"بنام یزدان پاک" 🔵"پیکان" از ثبت در نقشه های یکصد سال قبل تا حذف از نقشه های حال حاضر 🔻در نقشه های جغرافیایی به جا مانده از حدود یک قرن پیش ،که ایران به لحاظ تقسیمات…
ادامه مطلب ...