صفحه آرشیو

محلّه پیکان

محلّه پیکان

ماهمه یک محله ایم (محلّه پیکان) تاریخ سپری شده بر پیکان گواه است که ما بیشتر از همه نابهنجاری ها وآفت های اجتماعی، از مسئله نفاق و به اصلاح عامه "دودستگی" صدمات مهلک و جبران…
ادامه مطلب ...