صفحه آرشیو

مبارزه با نفس

مبارزه با نفس

مبارزه بانفس این بحث باید توضیح بیشتری داده شود زیرا : ۱- ویژگی مشترک اصحاب ابا عبدالله بود بویژه حضرت ابوالفضل العباس که هر وقت امام حسین او را صدا می زدند تعبیر "بنفسی انت"…
ادامه مطلب ...