صفحه آرشیو

شهید پرستار

پـاســدار شــهـیــد علـی فاتــحــی، بیسیمــــچی و پرستـار در جــبـهــه+وصیـــت نـامــه

پاسدار شهید علی فاتحی فرزند استاد محمد متولد1342 در تهران است. این شهید عزیز دوره ابتدایی و راهنمایی را در روستای پیکان جرقویه و دوره دبیرستان را در محمدآباد جرقویه پشت سر گذاشته و…
ادامه مطلب ...