صفحه آرشیو

شهید نصیری

شهیـــد رضا نصـیری پیــکانی شهید۲۲ بهمن

عشق را صد رشته جان، در لعل نوشین بسته بود حُسن را صد چشم دل، آیینه وار آورده بود از گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق موج دریای زمان، چشم انتظار آورده بود شهید رضا نصیری پیکانی…
ادامه مطلب ...