صفحه آرشیو

شهید علی زمان

پاسدار شهید علیرضا فاتحی پیکانی شهیدی که ۹ سال مفقود الاثر بود

پاسدارشهید علیرضا فاتحی فرزندمرحوم حاج رضا متولد سال۱۳46 است که در جزیره فاو عراق مورخ ۱۳67/1/29 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.   بدن مطهر شهید علیرضا فاتحی پس از شهادت تا …
ادامه مطلب ...