صفحه آرشیو

شهید سیف الله سعادتی

پاسدار شهید سیف الله سعادتی ۱۸ ساله

شهید سعید است و شهادت سعادت پاسدار شهید سیف الله سعادتی فرزند مرحوم امرالله سعادتی متولد سال 1349  بودند که در سن 18 سالگی به تاریخ1367/3/2 در عملیات بیت المقدس-ارتفاعات شیخ محمد…
ادامه مطلب ...