صفحه آرشیو

شهید باقری

شهید ۱۴ ساله، مصطفی باقری پیکانی

شهید مصطفی باقری پیکانی  یکم فروردین ۱۳۴۹، در تهران چشم به جهان گشود. پدرش محمدابراهیم، روحی فروش بود و مادرش، فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در…
ادامه مطلب ...