صفحه آرشیو

شعر کرونا

کرونا که رفت

کرونا که رفت ،یادمان نمی رود یادمان نمی رود که گاهی خیلی زود دیر میشود یادمان نمی رود که افسانه نیست که مرگ از رگ گردن نزدیکتر است یادمان نمیرود مهربانی گاه جرم میشود…
ادامه مطلب ...