صفحه آرشیو

شعر نفس واحد

نفس واحد

من نه عارف نه پیشه ام شعر است من نه عاشق که ریشه ام فکر است من نه دلداده مسلمانی بس هیاهو که اندر این ذکر است من ز بود جهان ،موجودی تو گمان بر ،که منشا جودی من نه من،…
ادامه مطلب ...