صفحه آرشیو

شعر استاد محمدعلی فاتحی در مقام حضرت معصومه(س)