صفحه آرشیو

شعری از صادق کرمی پیکانی (و عشق بشر را به دردسر انداخت)