صفحه آرشیو

شعر”رمضان سال قبل”با یادآوری مجالس و مساجد پیکان در ماه مبارک رمضان

شعر”رمضان سال قبل”با یادآوری مجالس و مساجد پیکان در ماه مبارک رمضان

رمضان سال قبل و روزه بی کرونا یادش به خیر مسجد بالا،اذان مغرب، افطار و غذا یادش به خیر آن شبستانهای پر از آدم هنگام نماز ظهر و عصر مردم آماده از بهر نماز و اقتدا یادش به خیر…
ادامه مطلب ...