صفحه آرشیو

خانواده شهید پیکانی

پاسدار شهید محمدحسین فاتحی پدر دو شهید+زندگینامه

شهید محمدحسین فاتحی پیکانی در ١۶ اسفند ماه سال ١٣١٢ در پیکان به دنیا آمد.پدرش محمد و مادرش، بی بی نام داشت. تا ابتدایی  خواند. پاسدار بود. سال۱۳۳۱ ازدواج کرد.حوالی سال 1340 ا به…
ادامه مطلب ...