صفحه آرشیو

خاطرات حاج اقا جعفری

طوماری با۷۰۰ امضای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در حمایت از حاج اقای جعفری

یکی از دانشجویان علوم پزشکی اصفهان آمد دفتر نهاد و شروع کرد از من تعریف کردن ، گفت من خیلی شما را دوست دارم ، یه شب خواب دیدم شما خیلی نورانی بودین و.... باز هم از این حرف و تعریف…
ادامه مطلب ...