صفحه آرشیو

حمید جعفری

پاسدار شهید حمیدرضا جعفری بنیانگذار بسیج جرقویه

پاسدار شهید حمیدرضا جعفری فرزند مرحوم حسینعلی  در خانواده ای فقیر ولی متدین و عاشق اهلبیت (ع)  در 1341/4/2 به دنیا آمد. پدرش ، کارگری ساده و زحمتکش ، شغل اصلی اش تخت کشی بود که…
ادامه مطلب ...