صفحه آرشیو

حسن مجیدی

یه شعرپندتُنِه هُو اون صفا کِه، از آقای حسن مجیدی+ برگردان شعر به زبان فارسی با شعری از رسول سلیمانی

یه شعرپندتُنِه هُو اون صفا کِه دلُت هروقت گوشه دِراون نگا کِه جووانیت پاک و با ایمون بمانِه اگه مرده به یوسف اقتدا کِه اگِه جُف مُو توجی غرق گِنایه اَبی وَسّو بِشه شرم و حیا…
ادامه مطلب ...

شعر”رمضان سال قبل”با یادآوری مجالس و مساجد پیکان در ماه مبارک رمضان

رمضان سال قبل و روزه بی کرونا یادش به خیر مسجد بالا،اذان مغرب، افطار و غذا یادش به خیر آن شبستانهای پر از آدم هنگام نماز ظهر و عصر مردم آماده از بهر نماز و اقتدا یادش به خیر…
ادامه مطلب ...