صفحه آرشیو

حاج آقا جعفری

طوماری با۷۰۰ امضای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در حمایت از حاج اقای جعفری

یکی از دانشجویان علوم پزشکی اصفهان آمد دفتر نهاد و شروع کرد از من تعریف کردن ، گفت من خیلی شما را دوست دارم ، یه شب خواب دیدم شما خیلی نورانی بودین و.... باز هم از این حرف و تعریف…
ادامه مطلب ...

ماه ترین ماه

ماه ترین ماه مرا می‌برند جلوه الله مرا می‌برند ظلم نمودم به خودم بارها یاد خدا راه مرا می‌برند کندن از او دل، به خدا مشکل است هم دل و هم آه مرا می‌برند گوش کن انگار…
ادامه مطلب ...