صفحه آرشیو

تصمیم گرفته اند حاج آقا جعفری را وسط دانشگاه بزنند-خاطرات شیرین

شایعه کردند که حاج آقا جعفری را وسط دانشگاه علوم پزشکی می زنند

در آن پنج سالی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودم چهار سالش رئیس دانشگاه آقای دکتر حمیدرضا جمشیدی بود؛ شیرازی بود اهل نیریز ؛ یادش بخیر خیلی همکاری خوبی با نهاد داشت ولی مجموعه ی…
ادامه مطلب ...