صفحه آرشیو

افلاکیان خاکی

افلاکیان خاکی

این عکس یکی از دردناکترین و در عین حال حماسی‌ترین لحظات فکه، ماجرای گردان حنظله است که ٣٠٠ نفر از نیروهایش درون یک کانال بمحاصرۀ عراقي‌ها در می‌آیند آنها چند روز با تکیه بر ايمان…
ادامه مطلب ...