صفحه آرشیو

آمریکا و مشکلات

مژده بدید،یافتم

هنوز چرخی تو پیکان وشبکه های اجتماعیش نزدی چیزی که نظر همه رو جلب میکنه دغدغه آبادانیه اما چیزی که بیش از همه نظر من رو جلب کرد اینه که همه به دنبال متهمند دنبال اینند که…
ادامه مطلب ...