صفحه بایگانی دسته

علما و شخصیتها

طلبه شهید احمد منانی پیکانی-۱۹ ساله-شهیدی که ۱۰ سال مفقودالاثر بود

بیایید همیشه به یاد خدا باشیم،بیایید راضی به رضای خدا باشیم مادر خدا را شکر کن که فرزندت امانت خدا را چه خوب به خدا برگرداندی... برای مظلومیت رسول خدا(ص) و ائمه(ع) و فاطمه…
ادامه مطلب ...