۹۹/۹/۹

والْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ

+بالاخره به ۹۹/۹/۹ رسیدیم!
چهار تا ۹ کنار هم بهترین زمان برای شروع تغییرات مثبته! نَه چون رُنده، چون همین الانه!
بله چون امروزه و زمان حال
زیبایی و فایده ۹۹/۹/۹ به خاطر بودن چهار تا ۹ در کنار هم نیست، بلکه به این دلیل متمایز از دیروز و فرداست ،که آنها وجود ندارند و آنچه را که میتوان مشاهده کرد و انجام داد در این لحظه هست.
این لحظه ای که این مطلب را می نویسم مورخ ۹۹/۹/۹ ساعت ۹ و ۴۱ دقیقه است، ولی قطعا وقتی شما این مطلب را می خوانید در لحظه نگارش آن نیست ولی اعداد تفاوتی ندارد مهم حضور ما در لحظه است و حضور در زمان حال .
تصور کنیم گذشته ای وجود ندارد پس کینه حسادت بخل و نفرت دشمنی و… نیز وجود نخواهد داشت و همینطور اگر آینده ای نباشد .
در حالی که گذشته شما می تواند مطلع تان کند و آینده شما می تواند به شما الهام ببخشد، لحظه انتخاب کردن در اینجا و در حال حاضر است. با غلبه بر گذشته و خیال پردازی های آینده می توانید به قدرت زمان حال متصل شوید و احساس نیروی عشق را که در داخل شما قرار دارد، حس کنید.
پس بهترین حالت حضور،حضور در لحظه و زمان حال است .
اگر امروز مابین ۸۸/۸/۸ و ۹۹/۹/۹ باشد، باز هم زیباترین لحظه همان لحظه ای است که در آن حضور داریم .
حضور به معنی درک زمان حال نه گذر از زمان حال.
به بیان ساده تر بهترین حالت حضور در زمان حال “بی زمانی” است.
وقتی شما در هنر درک و حضور در این لحظه استاد شوید، یک تجربه عشق را به روح خود اهدا می کنید.
به بیان دیگر در زمان حال بودن، هنر روح است.
اگر در لحظه حال و در اکنون زندگی کنیم، نفس مجال زندگی  ندارد. مانند اینکه نور وجود دارد و تاریکی وجود ندارد. حتی اینکه بگوییم تاریکی از بین می رود درست نیست، چون از اول هم وجود نداشت، پس چگونه می تواند از بین برود؟
تاریکی فقط یک غیبت خالص است: غیبت نور
تاریکی این است: غیبت زمان حال
نفس یعنی این: نبودن در اینک و اینجا. نفس یعنی همین نبودن در اینک، اینجا، بودن در جای دیگر، هدفی را در دوردست ها جستن و دنبال کردن، نگاه کردن به ستارگان دور دست. آن هدف هر چه دورتر باشد، نفس بزرگ تر است.

پس اگر برامون مهمه در خسران و زیان نباشیم باید به آغوش حضور در زمان حال پناه ببریم .

چه هوای دل انگیزی
آفتاب صبحگاهی پاییزی
پس از یک شب بارندگی
چک چک ناودان
و جیک جیک گنجشکان

محمدپارسا بهرام

بازدیدها: ۲۰۵

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.