چرا حرفه ای ها تیمی عمل می کنند؟

به نام خدا

همیشه هر آغازی سخت وکمی دست نایافتنی است.ولی می توان طوری برنامه ریخت و طوری طبق نقشه پیش رفت که به اهداف رسید .هر چه در ذهن هر کس باشد دست یافتنی است فقط یک برنانه خوب و هدف خوب و نیت خوب کافی نیست بلکه به چند مولفه ی دیگر نیازداریم ازجمله به تلاش بی وقفه و استقامت در انجام کار و داشتن یک تیم خوب….

تیم خوب چه خصوصیاتی دارد ؟ تمام کشورهای پیش رفته تیمی کار می کنند ویک تیم خوب اعضای خوبی دارد که صاحب نظر و سبک هستند و در مشورت فکری و عملیاتی هم در یک مسیر واحد قرار می گیرند که مسیر واحد ممکن است از چند انشعاب متفاوت باشد که برگرفته از اختلاف نظرات است و به استخوان بندی طرح کمک شایانی می کند .تیم خوب تمام اعضای آن سرسخت فعال و دارای ایده های مختلفی هستند که تمام این ویژگیهابا عنصر خلاقیت که کنار هم قرار گیرند تابلو زیبای هماهنگی بر تار و پود جامعه نقش می بندد و آن جامعه یک جامعه هدفمند ساختارگرا وروبه رشد می شود که چندین نسل بانهادینه شدن فرهنگ خود باوری تلاش ویک رنگی به آسودگی می رسند.

آفات تیم 

در هر تیمی و گروهی اگر این خصوصیات کم کم نفوذ کند تیم قابلیت های تیم بودن را از درون از دست می دهد 

۱.یکی از اعضا بدون هیچ گونه ایده ای بخواهد نظر احتمالی و شخصی خود را برگروه تحمیل کند .

۲.گروه کم کم به فکر منافع فوق العاده و غیر معمول شخصی خود توجه کنند و از منافع گروه و جامعه ی هدف غافل شوند .

۳.سیر تکاملی هر گروه ،دانش روز و نیاز جامعه است .گروه از علم و دانش که پیش نیاز هر حرکتی است کم کم غافل شود .

۴.عموم افراد جامعه هدف کار خوب را دوست دارند و به آن احترام می گذارند پس جامعه می تواند یک شاخص تعیین کننده در خط مشی و ریل گذاری بر نامه باشد و اولین ایستگاه قطار سازندگی و بالندگی ،رضایت مردم است .اگر گروهی مردم را خسته کند کم کم از هم گروه دچار نوعی از هم پاشیدگی درونی می شود .هرچند تا پایان کار ظاهر گروه حفظ شود اما کارایی گروه در حصول رضایت مردم از دست رفته است ……

ای مطلب ادامه دارد 

به امید روزی که جویبارها بهم بپیوندند و رودخانه عظیم تغییر را ایجاد کنند تا نسل های بعد دچار سردر گمی نشوند .

خدانگهدار…۱۴۰۰/۰۱/۱۵

Views: 50

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.