نام این وسیله «بولونی» یا ‹‹چالی›› است

نام این وسیله «بولونی» یا ‹‹چالی›› است

بولونی ظرفی سفالین بوده برای نگهداری رب، ماست، ترشی و غیره ..و متفاوت است از دیزی و خمره که این تفاوت را فقط چند نفر از عزیزان تشخیص دادند و جواب صحیح ارسال کردند

یکی از رسومات قدیمی در پیکومشهر در چهارشنبه سوری مرسوم بوده مراسم فال بولونی بوده که قبلا در توضیح مراسم قدیم روستا بهش کامل پرداختیم

منبع کانال پیکومشهر

Views: 188

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.