نام این وسیله «سوده» است

 

نام این وسیله قدیمی چیست و چه کاربردی داشته است…؟

 

نام این وسیله «سوده» است که به آن لوده نیز میگفتند

یک سبد بافته شده از شاخه ها و ترکه های باریک درخت ارژن و گز

«سوده»

یکی ازوسایل باکاربردزیاددرخانه هاحدااقل یکی یادوتاموجودبود.جنس آن ازچوب ارژن نازک تر بافته شده بود.

کاربردهاکه درمکان بومسارمنازل قرارمیدادندتاکاریخچال راانجام دهدبشکل وارونه:

– نگهداری جوجه مرغهای یک روزه تامقداری بزرگ شوندوازتعرض گربه هادرامان بمانند.

– نگهداری لبنیات برای جلوگیری ازخراب شدن ومحفوظ ماندن ازحشرات مثل مگس وپشه.

-نگهداری هندوانه وگوجه

-خشک کردن سبزیجات بعدازشتشو.

 

اماوقتی ازروگذاشته بود:

– نگهداری لباسهامخصوصاً درخانه هایی که شلوغ بودند.

-نگهداری کیسه های تخم سبزیجات وخربزه وهندوانه،نخودولوبیا و…..برای حفاظت ازجوندگان.

وخلاصه سراغ هرچی رامیگرفتی میگفتندبروید زیر یاداخل سبد بردارید.

یادهمه مادران دوراندیش وزحمت کش گرامی باد.

یادبادآن روزگاران یادباد…….‌

_____________
منبع کانال پیکومشهر(این مطلب به صورت مسابقه در کانال پیکومشهر برگزار شده است)

https://telegram.me/peykomshahr

 

بازدیدها: ۵۸

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.