نثر موزون-پاسخهای پیامبر اعظم (ص) به سؤالهای مجاشع+صوت

روزی مجاشع از رسول الله (ص) پرسید:
رفتن به سوی “معرفت الله” چون است؟
فرمود: بشناسی اگر این نفس دون است
گفتا :
موافق با خدا بودن چسان است؟
فرمود پیغمبر :
خلاف نفستان است.
گفتا :
رضای حق چگونه حاصل آید؟
فرمود:
خود را خشمگین کن ، نائل آید
گفتا:
وصال حق مسیرش از چه راهی است؟
فرمود :با هجرت زنفس ، امیال واهی است
گفتا مجاشع :
راه طاعت از چه سویی است؟
فرمود :
عصیان از خودیت سوی اویی است
گفتا :
چگونه ذکر حق در دل کند جای؟
فرمود حضرت:
خود فراموشی به هر جای
گفتا:
تقرب از چه راهی گشته پیدا؟
فرمود با دوری ز نفس خود هویدا
گفتا که:
انس با خدا چون است ای یار؟
فرمود:
با وحشت از این نفس تبهکار
گفتا که:
اینها جمع چون گردد نگارا؟
فرمود:
همواره بگو پروردگارا
من استعانت از تو می جویم همیشه
تا برکنم این نفس را با تیشه ریشه
این نُه سوال ریشه ای از آن مجاشع
سیر سلوک عارفان ، مردان عاشق
اول قدم “معرفت الله” است جانا
در دیده ی هر سالک بینا و دانا
دوم “موافقت اصولی را گرفتن
از حضرت باری تعالی بهر رفتن
سوم رضایتمندی محبوب جستن
دست از رضاو آرزوی خویش شُستن
چارم وصال حضرت معشوق و محبوب
با هجرت از خود بهر آن آزادی خوب
پنجم اطاعت از خداوند تعالی
با نفی خود تا پرکشیدن سوی بالا
ذکر کثیر حق ششم خود را فراموش
خود سازی جانانه با پرواز خاموش
هفتم کلید معرفت ، قرب الهی
تبعید کردن نفس را و میل واهی
مانوس گشتن با خدا درگاه هشت است
با وحشت از خود در همه صحرا و دشت است
آن شاکلید جامع این هشت درگاه
از حق کمک بر ضد خود در هر سحرگاه
این یک حدیث جامع است از آن جوامع
فرمود پیغمبر که اعطیت الجوامع

نویسنده: غلامحسین جعفری پیکانی

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹.

دانلود صوت نثر موزون با صدای حجت الاسلام جعفری

بازدیدها: ۸۲

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.