شعر «یادُش بخیر»با گویش ولاتی

” یادُش بخیر “

یگ دانه نون میان صحرا ؛
هی یادش بخیر!
پا برنه لای گندما ؛
هی یادش بخیر !

تا بابا بیو ڪیه مون ؛
دوم درخت و بر و دزار ؛
شاد و شنگول تا بیو بابا ؛
هی یادش بخیر !

وقت ڪِی ڪرتمون رو ڪوچه،
دا معلّم مون دیه
ور پریمه از دوم دزار ؛
هی یادش بخیر !

” بی ڪلا، نشه ڪو ، وِچه
سرماو ، هوای ڪوچه ”
آخ مام بیچارِی، هی خو اصرار ؛
هی یادش بخیر !

همڪلاسیا مل هم در بِیم
ڪِی “گوی و توپ ”
جر وارونا و رعد و برق ؛
هی یادش بخیر !

جر وارونا، خیس اُو بِیمه
آما خوش و سر کیپ دنبال توپ
جانِ تو ، انگار نه انگار ؛
هی یادش بخیر !

یگ داچی آش بو قسمتوم،
پاری رووا خو دعوا ؛
نخرون مو سرما ؛
هی یادش بخیر !

پتو مون دوم سر ڪشای مُوسَنِ خُو ،
از ترس بابا ،
چشا هم شویه ،آما بِیم بیار ؛
هی یادش بخیر !

از خودا گومه گو واگرتو ،
اون روا ،
بوی وارونا ،عطر ڪخگِلا ؛
هی یادش بخیر

سینه هامون موشته عشق و ژندگی
بی غم و غصه
قلبامون غریب بو خو زنگار ؛
هی یادش بخیر !

یگ سوال جی هو ،
همش رو سرم،
” وچه گیامون اَبی کی بووه تڪرار ؟! ”
هی یادش بخیر

جوادفاتحی پیکانیj.f.p

Views: 151

 
اشتراگذاری
2 دیدگاه ها
  1. ناشناس نوشته:

    درود بر شرفت

     
  2. تنها نوشته:

    آفرین

     

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.