شعر وداع با رمضان و عید رمضان استاد محمد علی فاتحی+صوت

یاران مه پر فیض خداوند جهان رفت
ماه شرف خرمی پیر و جوان رفت

ماهی که عنایات خدا بود در آن رفت
آن ماه صفا بخش دل و روح و روان رفت

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

آن ماه مناجات خدایی سپری شد
آن مورد الطاف الهی سپری شد

ماهی که علی گشت فدایی سپری شد
مولای دو عالم ز جهان سوی جنان رفت

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

ماهی که به هر بنده خدا داشت عنایت
ماهی که سر خوان کرم داشت ضیافت

ماه کرم و بخشش و الطاف و سخاوت
آن فیض کرامت ز سر خلق جهان رفت

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

ماهی که خدا عفو کند اهل گناه را
ماهی که پذیرد ز کَرم توبه ما را

ماهی که غنی فیض دهد هر ضُعفا را
آن فیض و سَخا، لطف و عطا از همگان رفت

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

آن ذکر دعا ناله شبها به کجا شد
آن توبه ز عُصیان و خطاها به کجا شد

آخر شب قدر و شب احیا به کجا شد
از ….اشک غم از دیده رها شد

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

یا ربّ به اباصالحت آن خسرو خوبان
کن لطف به این هیئت و این جمع پریشان

حاجات برآور  ز همه پیر و حوانان
بر فاتحی لطفی بنما از ره احسان

ماهی که بُودی نازل هر آیه در آن رفت
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

دانلود صوت شعر با صدای شاعر:استاد محمدعلی فاتحی

 

Views: 275

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.