رهایی

آی مردم همگی گوش کنید
مژده دارم همگی گوش شوید

از زن و مرد و جوان و اطفال
پیرزن یا پیرمرد گوش کنید

هرچه دارید و ندارید همگی وابنهید
نیست لازم نکند باز گره ، وا بنهید

دل نبندید به کاشانه و خانه جانا
در باغ و املاک همه را گِل بنهید

هرچه خوردید و بنوشید و بکردید تفریح
نوش جان،شکر کنید وهمگی گوش کنید

از بز و گاو و خر و هر چه حشم چون دارید
نیست لازم به اسارت، همه آزاد کنید

هر چه از نقره و مسکوک و طلا چون دارید
نکند درد دوا، چشم از آن بردارید

آن شنیدید که خدا گفت چنین
نگریزید ز مرگ نوبت دیدار دهید

نشنیدید که گفتش به حقیقت قرآن
ساکن کاخی وکوخ با ملک الموت شوید

نشنیدید که گفت احمد و محمود چنین
یاد مرگ کرده و از هر چه هوس دور شوید

مژده دارم ،مژدگانی ،که اجل نزدیک است
برهید از غم دهر، از چه گرفتار شدید

 

Views: 444

 
اشتراگذاری
1 دیدگاه
 1. مرسی نوشته:

  این خانه که خانه وبال است
  پیداست که وقف چند سال است

  چون قامت ما برای غرق است
  کوتاه و دراز او چه فرق است

   

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.